İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekimi

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş olarak işyeri hekimi sertifkasına sahiptir.

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri  işyerlerini düzenli olarak (sözleşmede veya yönetmelikte belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler.

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri, bizim osgb tarafından seçilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili YAZILIM PROGRAMINI kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını (-işe giriş muayneleriperiyodik muayneler,tıbbi tahlil ve tetkikler vb.) bilgisayar ortamında tutarlar.

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.

    Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri, iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı yönetmeliklerde belirlenen şekilde sorumludur. Ancak,gerek işin başlangıcında Bizim OSGB tarafından veya görevlendirilen hekimlerce verilmiş oldukları genel bilgilendirmeye uyulmaması, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmamasından sorumlu tutulamazlar

    Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri iş sağlığına ilişkin çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazarlar.

Ayrıca düzenli aralıklar ile gözetim-denetim raporu hazırlayarak işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

Uluırmak OSGB iş güvenliği uzmanları hizmet verdikleri tüm işyelerinde çalışanların tamamını ve işe yeni girenlerin işe giriş eğitimlerini, gerekli gördükleri ortam ölçümlerini yönetmeliklerde istenenleri dikkate alarak kayıt altına alır ve işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak işverenin yardımı ve gerekli ortamı hazırlaması şartı ile çalışanlara iş sağlığı ile ilgili eğitimleri vermek,bunları mevzuata uygun olarak kayıt altına almak ve işverene gerekli bilgileri verirler. Ayrıca işyerinin özelliğine bağlı olarak gerekli diğer eğitimleride planlayarak işveren onayı ile verirler.

Uluırmak OSGB İşyeri Hekimleri işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.